Meniu
Prekių krepšelis

Privatumo politika

 

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. visose ES valstybėse narėse įsigaliojo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (angl. General Data Protection Regulation, GDPR), apibrėžiantis griežtesnę ES piliečių asmens duomenų apsaugą. 

Vadovaujantis nustatytu Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei numatytais teisės aktais, VšĮ "Gina LT" garantuoja ir užtikrina reikiamą duomenų apsaugą savo klientams (Vartotojams, Kandidatams). Prisiimdami mums tenkančią atsakomybę, pateikiame informaciją apie mūsų privatumo politiką, tvarkant jūsų asmeninius duomenis:

1. Ši privatumo politika reglamentuoja VšĮ Gina LT (toliau – Tiekėjas) administruojamos svetainės vartotojų, taip pat klientų (kandidatų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Vartotojo, kandidatų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei kiti, numatytieji teisės aktai.

3. Pateikdami savo duomenis (CV, motyvacinį laišką, nuotrauką, el. laišką) Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate, jog VšĮ Gina LT tvarkytų jūsų pateiktus asmens duomenis, žemiau nurodyta tvarka ir pagrindais.

4. Tiekėjas vadovaujasi šiais pagrindiniais Vartotojo, Kandidato duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, t.y. personalo paieškai/atrankai atlikti;

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. el.paštu atsiunčia dokumentus, reikalingus darbo/darbuotojo paieškai  ir atrankai atlikti t.y. CV, motyvacinis laiškas, foto nuotrauka, el.laiškas;

4.3.2. Tiekėjas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus.

5. Gauti CV bei visa, su darbo paieška susijusi informacija  apie asmenį, VšĮ Gina LT  duomenų bazėje  yra saugoma visą atrankos procesą, bet ne ilgiau kaip 6 mėn;

5.1. Siekiant kokybiškos ir efektyvios atrankos, VšĮ Gina LT  turi teisę kreiptis į kliento (Kandidato) esamus/buvusius darbdavius (nurodytus CV) ir pasiteirauti apie  profesinius gebėjimus, įgūdžius, asmenines savybes. Tai galima atlikti tik gavus atskirą kliento (Kandidato) sutikimą (žodinį, raštu).

5.2. Kad tinkamai  atlikti paieškos procesą, kliento (Kandidato) asmens duomenis  t.y. CV, motyvacinį laišką, VšĮ Gina LT turi teisę perduoti tretiesiems asmenims.

6. Asmens duomenis, susijusius su darbo paieška,  tvarko tik tie darbuotojai, kurie yra atsakingi už atrankos procesą.

7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

8.  Klientas/Kandidatas/Vartotojas turi teisę prašyti, reikalauti ištaisyti netikslius arba neišsamius asmens duomenis, apriboti asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištrinti asmens duomenis, pateikti tiesiogiai Jums patogia forma ar atšaukti duotą sutikimą, taip pat  apie iškilusius pažeidimus, problemas pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos:  www.ada.lt).

9. Tiekėjas siekdamas suteikti visavertes paslaugas, Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) gali įrašyti informaciją (slapukus, angliškai "cookies"). Įrašyta informacija yra naudojama Vartotojo, kaip ankstesnio tinklalapio naudotojo, atpažinimui bei tinklalapio lankomumo statistikos rinkimui.

10. Visi šioje svetainėje renkami duomenys yra naudojami šiais tikslais:

10.1. paslaugų teikimui ir kokybei užtkrinti;

10.2. problemų, susijusių su paslaugu tiekimu, sprendimui;

10.3. kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymui;

10.4. tiesioginės rinkodaros tikslais.

10.5. Tiekėjas svetainės Vartotojo duomenis gali saugoti neribotą laiką.

11. Klientas (Kandidatas) apie save turi nurodyti  tik teisingus duomenis. Neteisingų duomenų perdavimas yra laikomas naudojimo sąlygų ir privatumo politikos pažeidimu.

12. Tiekėjas statistiniais tikslais gali naudoti su Vartotoju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas paslaugas, tinklalapio naudojimą ir t.t.. Tokie statistiniai duomenys renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Vartotojo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

13. Tiekėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką.

14. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje svetainėje, dienos.

15. Jei po privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi VšĮ Gina LT teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

Kokius Vartotojo duomenis renkame ? 

Siekdami, kad naršymas šioje svetainėje būtų patogus ir efektyvus, saugome:

jūsų apsilankymų ir veiksmų interneto svetainėje istoriją;

naudojamo įrenginio IP adresą;

Mūsų interneto svetainė yra apsaugota pagal saugumo protokolą, kuris remiasi duomenų kodavimo sistemos sertifikatu (SSL). Tokios parduotuvės internetinio adreso užraše yra raidė „s“: „https://...“.

Kokia jums nauda iš griežtesnio reglamento (BDAR ) ?

Didesnis apsaugos lygis = didesnis Kliento/Kandidato/Vartotojo pasitikėjimas paslaugų Teikėju;

Duomenų nutekėjimo lygio mažinimas;

Kliento/Kandidato/Vartotojo  lūkesčių pateisinimas.

Konkreti informacija apie jūsų duomenų apsaugą, tikslus, bei apie  el. svetainėje naudojamus slapukus. Plačiau apie tai skaitykite informaciniame puslapyje pavadinimu SLAPUKAI;

Visais iškilusiais klausimais dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis el. paštu info@ginalt.lt.